Wednesday, February 21, 2018

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ณ ดินแดนทางเหนือสุดของโลก มีเกาะแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก นั่นก็คือ เกาะกรีนแลนด์ ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก

ประวัติความเป็นมาของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 พวกไวกิ้งในแถบสแกนดิเนเวีย ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม และการนับถือศาสนาของคนพื้นเมืองเดิม จนดินแดนแห่งนี้กลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศเดนมาร์กในเวลาต่อมา

ปัจจุบันกรีนแลนด์ได้รับสิทธิการปกครองตนเองในทุก ๆ ด้าน มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เกาะกรีนแลนด์ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

สภาพภูมิศาสตร์ของกรีนแลนด์ประกอบไปด้วยภูเขาที่มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมอยู่เป็นบริเวณกว้าง โดยส่วนที่เป็นน้ำแข็งมีความหนามากถึง 3 กิโลเมตร อุณหภูมิของเดือนที่ร้อนที่สุดไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส มีที่ราบอยู่ตามชายฝั่งของเกาะ

เนื่องจากกรีนแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด จึงเป็นดินแดนที่มีความหนาวเย็นที่งดงาม เป็นที่ตื่นเต้นและท้าทายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างมาก

Comments