Wednesday, February 21, 2018

ไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก

ไข่ถือว่าเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการ แถมยังมีราคาถูกมาก และไก่เล็กฮอร์น ได้ชื่อว่าเป็นไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก ที่มีถิ่นกำเนิดทางตอนกลางของประเทศอิตาลี ต่อมามีการเลี้ยงกันแพร่หลายทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก
ไก่เล็กฮอร์นเป็นไก่พันธุ์ไข่ ส่วนมากจะมีสีขาว ส่วนพันธุ์สีแดง สีแดงหางดำ สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลดำ หรือสีดำ นั้นมีไม่เป็นที่แพร่หลาย แต่ลักษณะเด่นที่เหมือนกันก็คือมีหงอนจักรแบบ Single Comb คุณสมบัติที่โดดเด่นของไก่สายพันธุ์นี้ก็คือ เป็นแม่ไก่ไข่ชั้นเยี่ยม ที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารไปเป็นไข่ในอัตราส่วนที่ดีมาก นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงในทุ่งหญ้าได้อีกด้วย โดยที่ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนหญ้าเป็นไข่ยังคงเดิม

ไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก

ไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก คือไก่พันธุ์เล็กฮอร์น

 

ไก่เล็กฮอร์น จัดเป็นไก่ที่ตื่นตกใจได้ง่าย ดังนั้นสถานที่เลี้ยงควรจะอยู่ห่างจากผู้คนที่สัญจรไปมา และสิ่งรบกวนอื่นด้วย

สำหรับประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่สายพันธุ์นี้ เพื่อใช้ไข่ฟักสำหรับห้องแล็บเป็นส่วนใหญ่ ในอดีตการเลี้ยงไก่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักรนั้นเป็นที่นิยมกันมากที่สุด ส่วนเหตุผลหลักที่ยกให้ไก่เล็กฮอร์นเป็นไก่ที่ไข่ดกที่สุดในโลก เพราะเป็นไก่ที่ให้ไข่เร็ว ไข่ดก เปลือกไข่สีขาว ให้ไข่ได้ตั้งแต่อายุ 5 เดือน โดยไก่ 1 ตัวจะให้ไข่ได้ประมาณ 280 ฟองต่อปี

Comments