Wednesday, February 21, 2018

เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก

เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์ หรือเขื่อนฮูเวอร์ คือเขื่อนที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองลาสเวกัสและช่องแคบแกรนด์แคนยอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนโบลเดอร์แดม

ประวัติความเป็นมาของเขื่อนที่สูงที่สุดในโลก
เขื่อนฮูเวอร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยประธานาธิบดี “เฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์” ผู้ผลักดันคนสำคัญในโครงการสร้างเขื่อนฮูเวอร์มาตั้งแต่ต้น เขื่อนฮูเวอร์สร้างขึ้นมากั้นแม่น้ำโคโลราโด เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับทำการเกษตร สงวนพันธุ์ปลา สร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2474 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2478 เขื่อนฮูเวอร์เป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลก มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 218 เมตร ฐานล่างกว้าง 198 เมตร สันเขื่อนข้างบนกว้าง 13.5 เมตร ยาว 385 เมตร  ใช้คอนกรีตในการสร้างมากถึง 7,650,000 ลูกบาศก์หลา มีเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำตก 17 เครื่อง สามารถให้กำลังไฟฟ้าได้ 1,835,000 กิโลวัตต์ ถูกจัดอันดับให้เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ลำดับที่ 34 ของโลก

เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก

เขื่อนที่สูงที่สุดในโลก คือ เขื่อนโบลเดอร์ฮูเวอร์

 

เขื่อนฮูเวอร์ถูกสร้างเสร็จก่อนกำหนด 2 ปี และเนื่องจากเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้เกิดทะเลสาบมี้ด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

Comments